Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace

Program proti šikanování

Program

Informace o školním programu proti šikanování

Vážení rodiče, zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za výchovu,

žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Jelikož chceme zachytit a zastavit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku, má naše škola vypracován program proti šikanování s názvem „Bezpečná škola“ a minimální preventivní program, který je vyvěšen na webových stránkách školy.

Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření nebo jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence nebo ředitelku školy).

Využít také můžete naši schránku důvěry umístěné u výtahu v prostorách školy nebo schránku v hale u ředitelny.

Vaši informaci budeme brát vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

V Brně 8. 9. 2016

vedení školy