Škola Kociánka

Na čem pracujeme, na čem se podílíme

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Projekty

Projekty

Projekty na Mateřské a Základní škole pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6


Žáci se učí mnohými způsoby a jedním z nich je  projektová metoda (užívá se v samostatných hodinách, kdy není nutná týmová spolupráce vyučujících) nebo projektové vyučování (vyžaduje spolupráci několika vyučujících v jedné nebo více třídách).
Školní projekty poskytují prostor pro naplňování zájmů žáků, žáci získávají nové zkušenosti, poznatky a dovednosti, učí se mít odpovědnost za vlastní práci. Při práci na projektu trénují týmovou spolupráci, rozvíjejí svoje sociální a komunikační dovednosti, učí se řešit problémy.
Na závěr svůj projekt prezentují – nejčastěji v prostorách školy, ale i na veřejnosti (před rodiči, učiteli, v prostorách galerií …).