Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace Spolupráce s UPOL v Olomouci

CKP

Projekt: Centra komunitní podpory


Tento projekt realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, pedagogickou fakultou, Ústavem speciálněpedagogických studií.

Cíl projektu: 

Cílem je podpora učitelů, kteří vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách. Slovem podpora se myslí zejména vzájemné sdílení zkušeností, společné diskuze a řešení otázek a problémů integrace žáků.

Naše škola jako Centrum kolegiální podpory:

Máme zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a působíme jako neformální metodické centrum pro učitele ze dvou dalších běžných škol (ZŠ Novoměstská Brno a ZŠ Sekaninova Brno). Na neformálních schůzkách rozebíráme zkušenosti, poznatky a úskalí se vzděláváním žáků cílové skupiny.


Doba trvání projektu:

Projekt bude trvat 3 roky, zahájení projektu je 1.2.2017.