Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace

Budka

Budka esf

Budka - budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání

Jsme partnerem projektu Budka, který realizuje školské zařízení pro environmentální vzděláváná Lipka. Pedagogové budou průběžně vytvářet aktivity a programy, které umožní dětem přímý kontakt s živou i neživou přírodou, aktivity budou prohlubovat jejich vztah k místu a zapojovat je do řešení environmentálních problémů v regionu. Součástí těchto aktivit bude také vyzvoření sady pomůcek a metodických materiálů šitých našim žákům přímo na míru.

Zahájení projektu:   září 2018

Ukončení projektu:  srpen 2021