Škola Kociánka

Ve škole jsme jedna velká rodina.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Základní škola

Základní škola

Základní škola 

Pracujeme podle  školního vzdělávacího programu s názvem Škola – cesta do života.

Do tohoto školního vzdělávacího programu jsou pro I. stupeň  zapracovány tzv. minimální výstupy určené žákům s lehkým mentálním postižením.

Žáci s lehkým mentálním postižením na II. stupni základní školy postupují podle vzdělávacího programu Škola - cesta do života, vypracovaného podle přílohy RVP ZV - LMP.

V rámci školního vzdělávacího programu nabízíme předměty speciálněpedagogické péče:

- dorozumívací dovednosti,

- sebeobslužné činnosti.


Od 1.9.2005  je cizím vyučovacím jazykem anglický jazyk.

Od 1.9.2016 je dalším vyučovacím jazykem od 8. ročníku německý jazyk.


Základní škola speciální 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola – cesta do života. Tento vzdělávací program má díl I. a II., I.díl je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a II.díl je určen pro žáky s těžkým mentálním postižením.

 

Zájmové aktivity nabízí Centrum Kociánka :

-centrum tvořivé činnosti ( výtvarné a hudební aktivity ),

- dramaterapie,

- keramika.