Škola Kociánka

úřední deska

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Úřední deska / Úplata za služby

Úplata za služby

 

Úhrada za vystavení stejnopisu a opisu vysvědčení

 

Úhrada za vystavení stejnopisu a opisu vysvědčení je stanovena na základě Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb., § 28, odst. 8.

 

Úhrada za vystavení stejnopisu či opisu vysvědčení činí 100 Kč.