Škola Kociánka

Speciálně pedagogické centrum pomáhá dosáhnout kvalitní vzdělání.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace

Pro školy

Dotazník pro hodnocení IVP -  ZŠ/SŠ (doc)

Školní dotazník pro žáka ZŠ/SŠ k vyšetření v SPC (doc)

Vyhodnocení poskytování podpůrných opatření (docx)