Škola Kociánka

Speciálně pedagogické centrum pomáhá dosáhnout kvalitní vzdělání.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace

Pro rodiče

Anamnestický dotazník klienta SPC (doc)

Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby (doc)

Smlouva s rodiči (doc)

Žádost o poskytnutí služby SPC (doc)