Škola Kociánka

Speciálně pedagogické centrum pomáhá dosáhnout kvalitní vzdělání.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace

Stěhování

Od 1. 6. 2015 je SPC  přestěhováno v rámci areálu Centra Kociánka na pavilon DEF do prostor půdní vestavby.

http://www.mapy.cz/s/j6UQ