Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Školská rada

Školská rada

 

 

Výsledky řádných voleb do školské rady na volební období 2018 - 2021

 

 Zvolení členové školské rady z řad zákonných zástupců žáků:

- p. Petr Minařík

- p. Hana Neklapilová - předsedkyně školské rady

- p. Barbora Smejkalová

 

Zvolení členové školské rady z řad pedagogických pracovníků:

- Mgr. Svatava Helanová

- Mgr. Eliška Kilianová

- Mgr. Alexandra Malá

 

Jmenovaní členové školské rady zřizovatelem školy tj. Radou JmK:

- JUDr. Jan Musil

- Ing. Zuzana Olga Artimová

- Ing. Václav Benda

 

Toto jsou tedy noví členové školské rady na volební období 2018 - 2021.

Podrobný zápis z voleb do školské rady konaných dne 16.2.2018 z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků je k nahlédnutí v kanceláři vedení školy.


 

Řádné volby do školské rady z řad pedagogů a zákonných zástupců žáků

na volební období 2018 - 2021

Poslední řádné volby do školské rady proběhly v únoru 2015. Funkční období členů školské rady je tři  roky. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím člena školské rady zvoleného v řádných volbách.

Nové řádné volby do školské rady proběhnou :

- 16. února 2018 v budově školy v hale před kancelářemi vedení školy v době od 7.30 do 14.00 hodin.

Navržení kandidáti z řad rodičů žáků:

- p. Hana Neklapilová

- p. Magdalena Lukavská

- p. Barbora Smejkalová

- p. Petr Minařík


Navržení kandidáti z řad pedagogů :

- Mgr. Svatava Helanová

- Mgr. Eliška Kilianová

- Mgr. Alexandra Malá

-        Eva Ambrosová, Dis.

- Mgr. Aleš Krejčík


Další zájemci o kandidaturu se mohou hlásit v době od 1.2.2018 do 15.2.2018 v kanceláři vedení školy nebo na telefonu 724 073 720.

Vloženo 31.1.2018