Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Školní družina

Školní družina

Řád školní družiny (pdf )

ŠVP - školní družina (pdf)

Směrnice k úplatě za družinu (pdf)

Postup při nevyzvednutí žáka (pdf)

 

Školní družina organizuje tzv. zájmové vzdělávání. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování v odpoledních hodinách.

Žák je přijímán do školní družiny na základě přihlášky vždy na jeden školní rok.

Zájmové vzdělávání ve školní družině naší školy se poskytuje za úplatu. Úplata je stanovena na 200,-kč měsíčně a to od 1.9.2018.

Činnost školní družiny je přednostně určena žákům I. stupně s pravidelnou denní docházkou. Uspokojováni jsou zájemci od nejmladších žáků po starší žáky. Výjimečně může být přijat i žák II. stupně základní školy. Přednost mají uchazeči, kteří nejsou klienti denního stacionáře Centra Kociánka.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku.

Po projednání se zřizovatelem může ředitelka školy přerušit provoz školní družiny v době prázdnin.

Naše školní družina má 4 oddělení s kapacitou 40 žáků. Její činnost zabezpečují 4 vychovatelky a 5 asistentek pedagoga.

Vedoucí vychovatelka školní družiny je Eva Ambrosová, DiS., tel. 704 020 039, eambros@sskocianka.cz

oddělení 1: p.vych.  Eva Ambrosová, DiS.

oddělení 2: p. vych. Mgr. Helena Pilková, tel. 704 503 080

oddělení 3: p. vych. Petra Kudláčková, DiS, tel. 776 789 519

oddělení 4: p.vych. Petra Havelková, tel. 704 134 653

 

Provoz školní družiny se v naší škole uskutečňuje :,

- Po až Čt   11.45 -16.00

- Pá           11.45 - 15.45

 

Formy zájmového vzdělávání ve školní družině :

* Pravidelné činnosti - jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují zejména organizované kolektivní aktivity.

* Příležitostné činnosti - přesahují rámec každodenních činností a nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností - kulturní vystoupení, besídky, karnevaly, akce spjaté se svátky během roku.

* Spontánní činnosti - zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě nebo před ukončením provozu družiny, při pobytu venku. Jedná se o spontánníhry, vychopvatelka zajišťuje bezpečnost dětí a současně děti motivuje ke spontánním aktivitám.

* Odpočinkové činností - jedná se zejména o relaxaci po obědě, zahrnuje poslechové činnosti, četbu, individuální hru.

* Příprava na vyučování - zahrnuje zejména didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, při kterých vychovatelka navazuje a rozšiřuje znalosti získané ve vyučování.