Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Školní družina

Školní družina

Řád školní družiny (pdf )

ŠVP - školní družina (pdf)

Směrnice k úplatě za družinu (pdf)

Postup při nevyzvednutí žáka (pdf)

 

Přerušení provozu školní družiny v II.pololetí školního roku 2018/2019:

- 11.2. 2019 - 15.2.2019 ( jarní prázdniny )

- 18.4.2019 ( velikonoční prázdniny ) 

- 1.7.2019 - 1.9.2019 ( hlavní prázdniny )

 

Školní družina organizuje tzv. zájmové vzdělávání. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování v odpoledních hodinách. 

Zájmové vzdělávání ve školní družině naší školy se poskytuje za úplatu. Úplata je stanovena na 200,-kč měsíčně a to od 1.9.2018.

Činnost školní družiny je přednostně určena žákům I. stupně s pravidelnou denní docházkou. Uspokojováni jsou zájemci od nejmladších žáků po starší žáky. Výjimečně může být přijat i žák II. stupně základní školy. Přednost mají uchazeči, kteří nejsou klienti denního stacionáře Centra Kociánka.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku.

Po projednání se zřizovatelem může ředitelka školy přerušit provoz školní družiny v době prázdnin.

Naše školní družina má 3 oddělení s kapacitou 34 žáků.Její činnost zabezpečují 3 vychovatelky a 3 asistentky pedagoga.

Vedoucí vychovatelka školní družiny je Eva Ambrosová, DiS., tel. 704 020 039, eambros@sskocianka.cz

oddělení 1: p.vych.  Eva Ambrosová

oddělení 2: p. vych. Mgr. Helena Pilková, tel. 704 503 080

oddělení 3: p. vych. Mgr. Lenka Nekužová, tel. 734 247 216

 

Provoz školní družiny se v naší škole uskutečňuje :

- Po až Čt   11.45 -16.00

- Pá           11.45 - 15.45

 

Formy zájmového vzdělávání ve školní družině :

* Pravidelné činnosti - jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují zejména organizované kolektivní aktivity.

* Příležitostné činnosti - přesahují rámec každodenních činností a nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností - kulturní vystoupení, besídky, karnevaly, akce spjaté se svátky během roku.

* Spontánní činnosti - zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě nebo před ukončením provozu družiny, při pobytu venku. Jedná se o spontánníhry, vychopvatelka zajišťuje bezpečnost dětí a současně děti motivuje ke spontánním aktivitám.

* Odpočinkové činností - jedná se zejména o relaxaci po obědě, zahrnuje poslechové činnosti, četbu, individuální hru.

* Příprava na vyučování - zahrnuje zejména didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, při kterých vychovatelka navazuje a rozšiřuje znalosti získané ve vyučování.