Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Projekty ESF / Zrealizované projekty / Výzva č.56 - projekt OPVK

Výzva č.56 - projekt OPVK

Plakátek k projektu (pdf)

 

v zva hlavi ka

Výzva č. 56

Naše škola se zapojila do projektu OPVK zaměřeného na zvyšování kvality ve vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Celkový rozpočet projektu je 219 189 Kč.

V rámci realizace projektu jsme si vybrali tyto klíčoví aktivity :

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Stínování ( shadowing ) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

Ad 1 ) Škola využije prostředky v této aktivitě pro zavedení Čtenářských dílen ve čtyřech ročnících, nakoupí minimálně 200 kusů knih v papírové podobě ( obnovení knižního fondu ). Můžeme případně nakoupit i elektronické čtečky knih nebo odbornou literaturu pro pedagogy, která se týká čtenářských dílen.

Ad 2 ) V rámci jazykového kurzu pro učitele vycestuje Mgr. Lenka Šmídová do irského Dublinu ve dnech 23.8. – 5.9. 2015.

Ad 3 ) Mgr. Otto Suchánek vycestuje do švýcarského Wittenbachu, kde absolvuje týdenní stáž na základní škole v přírodovědných předmětech.

Projekt byl zahájen 1.7. 2015, ukončen bude 31.12.2015.