Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Projekty ESF / Zrealizované projekty / Podpora praxe studentů … školách

Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách

Název projektu: Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci

                        ŠVP ve speciálních školách

Řešitel projektu: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Doba trvání projektu: 1. 4. 2009 – 31. 3. 2012

Stručný popis projektu:
Změny českého školství přinášejí novou strukturu kurikulárních dokumentů. Tyto dokumenty vycházejí ze školského zákona. Realizace školních vzdělávacích programů je závislá na tvůrčím přístupu učitelů, na jejich negraduálním a dalším vzdělávání, které má vliv na tvůrčí zpracování dokumentu a jeho aplikaci do konkrétních podmínek školy. Příprava učitelů na pedagogických fakultách doznala v posledních letech mnohých změn, které souvisí právě se školskou reformou. Budoucí učitelé musí reagovat na změny v terénu, a to nejen po stránce teoretické, ale i praktické. Pedagogické praxe na speciálních školách musí akceptovat tyto změny. Cílem projektu je vytvořit efektivní partnerství vysokoškolských učitelů a cvičných učitelů – tutorů, kteří budou mít za úkol nově koncipovat systém praktické přípravy studentů speciální pedagogiky. Budou podporovány aktivity související s přenositelnými profesionálními kompetencemi budoucích speciálních pedagogů.
Kromě praxí proběhnou také exkurze, odborné semináře, budou vytvořeny materiály pro podporu pedagogických praxí.