Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Pro rodiče

Pro rodiče

 

Zahájení školního roku 2018/2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 8.30 hodin přímo ve třídách s třídními učiteli.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Vážení rodiče,

v průběhu prázdnin se zásadním způsobem zhoršila statika části budovy pavilonu DEF. Problém se statikou této části budovy je dlouhodobý, škola problém průběžně řešila s Centrem Kociánka jako majitelem budovy, ale vlivem horkého a suchého léta vyschlo jílové podloží a část budovy začala viditelně klesat.

Statik dne 17.8.2018 zakázal používání části školy, kde je umístěna sborovna, pracovna informatiky, knihovna a kabinety učitelů v suterénu. Jsme tedy nuceni přesunout tyto místnosti do náhradních prostor včetně dvou tříd. Náhradní prostory jsou umístěny na pavilonu DEF a také v tzv. přístavbě, což je budova, kde funguje školní družina. Nebude také možné používat vchod pro zaměstnance školy.

Jedná se o nečekanou komplikaci. Vše se pokusíme vyřešit v průběhu tzv. přípravného týdne a postupně budeme vše dolaďovat v září. Prosíme o pochopení a případnou podporu.

Jana Kadlecová – ředitelka školy

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Pan zástupce ředitelky školy Mgr. Miroslav Urban odešel k 29.7.2018 do zasloužené penze a jeho novou nástupkyní je Mgr. Svatava Helanová, která převzala jeho pravomoci.

Nevyzvednutá vysvědčení je možné si vyzvednout v týdnu od 27. srpna 2018 v kanceláři vedení školy.


 

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016–2018 [PDF]

ZRUŠENÍ PŘÍLOHY RVP ZV NEZNAMENÁ STĚHOVÁNÍ TISÍCŮ DĚTÍ DO JINÝCH ŠKOL [PDF]

VELKÁ ZÁŘIJOVÁ INKLUZIVNÍ REVOLUCE [PDF]

NÁVRH VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ §19 [DOC], náhled souboru

Web MŠMT – PRIORITA Č. 1 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

UN – Inkluze už byla (obr.) , Zpátky k normalitě (obr.)

Mail poslancům VVVKMT_M_ODEHNAL_25_1_2016 [PDF]

Otevřený dopis Kateřiny Valachové rodičům dětí s postižením [PDF]