Škola Kociánka

úřední deska

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Úřední deska / Školská rada

Školská rada

Doplňující volby do školské rady zřízené při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6


Rada Jihomoravského kraje usnesením č. 10898/R148  ze 148. schůze konané dne 19. 1. 2012 změnila počet členů školské rady ze 6 na 9.

Zároveň uložila ředitelce školy realizovat doplňující volby členů školské rady zvolených za zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky tak, aby byl naplněn počet členů školské rady na 9.


Dne 13. 2. 2015 proběhly na MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 volby do školské rady z řad pedagogů a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Výsledky voleb do školské rady konané dne 13. 2. 2015:

Z řad pedagogických pracovníků:

- Mgr. Aleš Krejčík

- PhDr. Hana Kučerová

- Mgr. Klára Čáslavková 

Z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito členové školské rady:

- pí Edita Bartošová

- pí Kamila Volejníčková

- pí Lenka Kropšová

 

Zástupci zřizovatele

Rada Jihomoravského kraje na své 89. schůzi ze dne 29. 1. 2015 jmenovala
do školské rady tyto zástupce z řad zřizovatele školy:

JUDr. Jan Musil
p. Pavel Tesař
Ing. Václav Benda