Škola Kociánka

úřední deska

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Úřední deska / Rozpočet školy

Rozpočet školy

Rozpočet školy (.docx) 

 

 

                                              Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2017

                                                                                                                            v tis. Kč

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Výnosy celkem

26 824

- příspěvek zřizovatele - provozní

3 500

- příspěvek zřizovatele - účelový

0

- účelové dotace MŠMT

23 202

- provozní dotace z jiných zdrojů

0

- zapojení fondů do výnosů

72

- ostatní výnosy

50

Náklady celkem

26 824

- osobní náklady 

22 884

- odpisy

163

- energie

608

- nájemné

874

- ostatní náklady

2 295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Výnosy celkem

26 824

        - příspěvek zřizovatele - provozní3 500

- příspěvek zřizovatele - účelový

                                        (s vyúčtováním)
0

- účelové dotace MŠMT23 202

- provozní dotace z jiných zdrojů0

- zapojení fondů do výnosů72

- ostatní výnosy50

Náklady celkem26 824
- osobní náklady (platy, OON, sociál.

a zdrav. pojištění, FKSP)22 884

- odpisy163

- energie608

- nájemné874

- ostatní náklady2 295