Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Školská rada / Složení školské rady

Složení školské rady

Dne 30.6.2017 proběhly doplňující volby z řad pedagogických pracovníků a byla zvolena Mgr. Alexandra Malá. Od tohoto data je složení školské rady z řad pedagogických pracovníků následující:

- Mgr. Alexandra Malá

- Mgr. Svatava Helanová

- Mgr. Aleš Krejčík

_____________________________________________________________________________

Dne 22.12.2016 proběhly předčasné a doplňující volby z řad pedagogických pracovníků a složení školské rady je od tohoto data z řad pedagogických pracovníků následující :

- Mgr. Aleš Krejčík

- Mgr. Svatava Helanová

- Mgr. Otto Suchánek

______________________________________________________________________________


Dne 13. 2. 2015 proběhly na MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 volby do školské rady z řad pedagogů a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Výsledky voleb do školské rady konané dne 13. 2. 2015:

Z řad pedagogických pracovníků:

- Mgr. Aleš Krejčík

- PhDr. Hana Kučerová

- Mgr. Klára Čáslavková 

Z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito členové školské rady:

- pí Edita Bartošová

- pí Kamila Volejníčková

- pí Lenka Kropšová

Zástupci zřizovatele

Rada Jihomoravského kraje na své 89. schůzi ze dne 29. 1. 2015 jmenovala
do školské rady tyto zástupce z řad zřizovatele školy:

- JUDr. Jan Musil

- p. Pavel Tesař

- Ing. Václav Benda

 

Funkční období členů školské rady je 3 roky. Další řádné volby členů školské rady se budou konat v roce 2018.

 

_____________________________________________________________________________