Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Školská rada

Školská rada

 

Výsledky doplňujících voleb z řad zákonných zástupců konané dne 20.10.2017

 

Voleb se zúčastnilo celkem 16 voličů, kteří vložili do volební schránky 16 platných hlasů.

Počet získaných hlasů:

- p. Lenka Hronová            6 hlasů

- p. Lenka Janíčková          6 hlasů

- p. Barbora Smejkalová    4 hlasy

 

Členkami školské rady z řad zákonných zástupců se stávají  paní Lenka Hronová a paní Lenka Janíčková.

 Vloženo 20.10.2017

 

Doplňující volby do školské rady z řad zákonných zástupců

Dne 6.10.2017 rezignovala na svoji funkci členky školské rady paní Kamila Volejníčková. Doplňující volby na její místo proběhnou ve stejném termínu jako za paní Editu Bartošovou tj. 20.října 2017, v době od 7.15 do 14.00 v hale před kancelářemi vedení školy.

Zájemci o kandidaturu se mohou hlásit v době od 6.10. do 19.10.2017 v kanceláři vedení školy.

 

Vloženo 6.10.2017

 

Doplňující volby do školské rady z řad zákonných zástupců

Dne 4.10.2017 se vzdala funkce členky školské rady i předsedkyně školské rady p. Edita Bartošová. Vzhledem k této skutečnosti se budou konat doplňující volby z řad zákonných zástupců na její místo a to dne 20. října 2017, v době od 7.15 do 14.00 hodin v hale před kancelářemi vedení školy.

Navržení kandidáti:

- p. Lenka Hronová

- p. Lenka Janíčková

- p. Barbora Smejkalová ( navržena dne 12.10.2017 )

Další zájemci o kandidaturu se mohou hlásit v době od 5.10. do 19.10.2017 v kanceláři vedení školy.

 

Vloženo 5.10.2017

 

Výsledky doplňujících voleb z řad zákonných zástupců konané dne 4.9.2017

 

Voleb se zúčastnilo celkem 43 voličů, kteří vložili do volební schránky 43 platných hlasů.

Počet získaných hlasů:

- p. Lenka Hronová      13 hlasů

- p. Lenka Janíčková    14 hlasů

- p. Hana Neklapilová   16 hlasů

 

Členkou školské rady z řad zákonných zástupců se stává většinou hlasů paní Hana Neklapilová.

 

Doplňující volby do školské rady z řad zákonných zástupců

Dne 31.8. 2017 končí mandát členky školské rady Ing.arch.Lenky Kropšové, protože její syn k tomuto datu ukončí povinnou školní docházku. Vzhledem k této skutečnosti se budou konat doplňující volby z řad zákonných zástupců na její místo a to dne 4.9.2017, v době od 9.00 do 12.00 hodin v prostorách školy.

Navržení kandidáti :

- p. Lenka Hronová

- p. Hana Neklapilová

- p. Lenka Janíčková

 

Další zájemci o kandidaturu se mohou hlásit v době od 28.8. do 1.9.2017 v kanceláři vedení školy.

 V Brně dne 16.8.2017

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 13.6.2017 doručil Mgr. Otto Suchánek, zástupce z řad pedagogických pracovníků,  do rukou předsedkyně školské rady oznámení, že se k 30.6.2017 vzdává svého mandátu z důvodu ukončení pracovního poměru. Na jeho místo jsou vyhlášeny doplňující volby z řad pedagogických pracovníků. Doplňující volby se budou konat dne 30.6.2017.

 Navržení kandidáti :

- Mgr. Eliška Kilianová

- Mgr. Alexandra Malá

- Eva Ambrosová


  Dne 30. 11. 2016 doručili zástupci pedagogických pracovníků do rukou ředitelky školy žádost o vyhlášení předčasných voleb do funkce člena školské rady (ve smyslu ustanovení § 167, odst. 8, školského zákona) na místo jedné stávající členky školské rady. Tímto projevili zájem, aby je ve školské radě zastupovali pedagogové, kteří mají důvěru většiny pedagogického sboru. Žádost byla podepsána nadpoloviční většinou členů pedagogického sboru.

Mandát této členky končí dnem, kdy je v předčasných volbách zvolen na její místo nový člen.

Další členka školské rady z řad pedagogických pracovníků se vzdala své funkce z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou. Na její místo budou vyhlášeny doplňující volby.

Předčasné volby a doplňující volby z řad pedagogických pracovníků se budou konat dne 22.12.2016.

Navržení kandidáti :

Mgr. Otto Suchánek

Mgr. Alexandra Malá

Mgr. Svatava Helanová

  Eva Ambrosová

 

Výsledky předčasných a doplňujících voleb ze dne 22.12.2016 :

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni tito noví členové :

- Mgr. Svatava Helanová

- Mgr. Otto Suchánek

 

Složení školské rady z řad pedagogických pracovníků je od 22.12.2016 následující :

- Mgr. Aleš Krejčík

- Mgr. Svatava Helanová

- Mgr. Otto Suchánek