Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Školní družina

Školní družina

 

Od školního roku 2018/2019 bude úplata za školní družinu zvýšena na 200,-Kč měsíčně.

 

Řád školní družiny (PDF),

ŠVP - školní družina (pdf)

Směrnice k úplatě za družinu (.doc)

Postup při nevyzvednutí žáka (pdf)

 

Přerušení provozu školní družiny v II. pololetí školního roku 2017/2018:

* 5. února - 9. února 2018 ( jarní prázdniny )

* 29. března 2018 ( velikonoční prázdniny )

* 2. července 2018 - 31. srpna 2018 ( hlavní prázdniny )

* Provoz školní družiny bude přerušen i ve dnech ředitelského volna tj. 30. dubna a 7. května 2018

 

Školní družina organizuje tzv. zájmové vzdělávání. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování v odpoledních hodinách. 

Zájmové vzdělávání ve školní družině naší školy se poskytuje za úplatu. Úplata je stanovena na 150,-kč měsíčně.

Činnost školní družiny je přednostně určena žákům I. stupně s pravidelnou denní docházkou. Uspokojováni jsou zájemci od nejmladších žáků po starší žáky. Výjimečně může být přijat i žák II. stupně základní školy. Přednost mají uchazeči, kteří nejsou klienti denního stacionáře Centra Kociánka.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku.

Po projednání se zřizovatelem může ředitelka školy přerušit provoz školní družiny v době prázdnin.

Naše školní družina má 3 oddělení s kapacitou 34 žáků.Její činnost zabezpečují 3 vychovatelky a 3 asistentky pedagoga.

Vedoucí vychovatelka školní družiny je Mgr. Hana Konečná, tel. 704 020 039.

Provoz školní družiny se v naší škole uskutečňuje :

- Po až Čt   11.45 -16.00

- Pá           11.45 - 15.45

 

Formy zájmového vzdělávání ve školní družině :

* Pravidelné činnosti - jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují zejména organizované kolektivní aktivity.

* Příležitostné činnosti - přesahují rámec každodenních činností a nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností - kulturní vystoupení, besídky, karnevaly, akce spjaté se svátky během roku.

* Spontánní činnosti - zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě nebo před ukončením provozu družiny, při pobytu venku. Jedná se o spontánníhry, vychopvatelka zajišťuje bezpečnost dětí a současně děti motivuje ke spontánním aktivitám.

* Odpočinkové činností - jedná se zejména o relaxaci po obědě, zahrnuje poslechové činnosti, četbu, individuální hru.

* Příprava na vyučování - zahrnuje zejména didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, při kterých vychovatelka navazuje a rozšiřuje znalosti získané ve vyučování.