Škola Kociánka

Nové hřiště

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Mateřská škola

Mateřská škola

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

www.skola-kocianka.cz

Mgr. Daňková Iva – vedoucí učitelka MŠ

Telefon: 604 109 255, 515 504 214

email.: iva.dankova@email.cz

KDO JSME

Mateřská škola  je součástí Mateřské školy a Základní školy Brno, Kociánka, příspěvková organizace /název školy/. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, 601 00 Brno.

Ředitelkou Mateřské školy a Základní školy je PaedDr. Kadlecová Jana a vedoucí učitelkou Mateřské školy je Mgr. Daňková Iva.

Mateřská škola přijímá děti se zdravotním postižením a to převážně děti s tělesným postižením, postižením více vadami a děti s poruchou autistického spektra, zpravidla ve věku 3–6 let.

Vzdělávání v naší Mateřské škole probíhá podle RVP PV, který je podkladem pro náš Školní vzdělávací program s názvem "Hrajeme si celý den " /viz. odkaz ŠVP/, pomocí kterého naplňujeme konkrétní cíle v podmínkách naší Mateřské školy.

Cílem naší Mateřské školy je:

V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ SAMOSTATNÁ, ŠŤASTNÁ INDIVIDUÁLNÍ OSOBNOST DÍTĚTE.

NABÍZÍME

 • hru, výchovu a vzdělávání v rodinném typu Mateřské školy
 • kvalifikovaný personál – speciální pedagogové
 • propojenost Mateřské školy a rodiny
 • propojenost Mateřské školy a Základní školy
 • speciálně pedagogické formy práce, speciální pomůcky, AAK
 • logopedickou péči
 • adaptační pobyt
 • průběžné přijímání dětí během celého roku
 • spolupráci s odborníky SPC, odborná pracoviště Centra Kociánka
 • provoz MŠ od 6,45 do 16,00 hod.

VE SPOLUPRÁCI S CENTREM KOCIÁNKA je možné využít:

 • fyzioterapii, ergoterapii, hipoterapii, animoterapii, canisterapii
 • ordinující lékaři: stomatolog, neurolog,ortoped, pediatr, psycholog.
 • www.centrumkocianka.cz

Všem rodičům, kteří mají zájem umístit své dítě v naší Mateřské škole, nabízíme možnost prohlídky školy (po předchozí domluvě).

Speciální pedagogové-učitelky

autíčka

Třída MYŠKY

Hübschová Martina – učitelka

Sedláčková Dana – asistent pedagoga

Telefon: 515 504 214

mysky

Třída AUTÍČKA

Bc. Nekužová Lenka – učitelka

Kubíková Arnoštka – asistent pedagoga

Telefon: 515 504 214

autíčka

Třída HOUSENKY

Mgr. Kilianová Jana – učitelka

Mgr. Vanini Andrea – učitelka

Janochová Kristina – asistent pedagoga

Telefon: 515 504 371

housenky

Třída ŠNECI

Bc. Kotačková Martina – učitelka

Hanušová Jitka – asistent pedagoga

Telefon: 515 504 250

šneci

Třída BERUŠKY

Bc. Pořízková Martina – učitelka

Kadlecová Olga – učitelka

Müllerová Dagmar – asistent pedagoga

Telefon: 515 504 250

berušky

HŘIŠTĚ

berušky